Vyhladavanie / Prehlad kurzov e-learningove vzdelavanie Info portál
Meno
Heslo
Registrácia užívateľov
 | 
Zabudol som heslo
Meno
Heslo
Registrácia užívateľov
 | 
Zabudol som heslo
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
ŠTRUKTURÁLNE FONDY
ANALÝZY VZDELÁVANIA
VYHĽADÁVANIE KURZOV A SEMINÁROV:

Vyberte si oblasť:
Rozšírené vyhľadávanie


TOP 5 VZDELÁVACÍCH PONÚK:
Základy podnikania
31.10.2007, Bratislava, Fair Analyses
Marketingová analýza
31.10.2007, Bratislava, Fair Analyses
Finan?ná analýza
31.10.2007, Bratislava, Fair Analyses
Inovatívnos? v podnikaní
31.10.2007, Bratislava, Fair Analyses
IT v podnikaní
31.10.2007, Bratislava, Fair Analyses
E-LEARNINGOVÉ KURZY

Táto ?as? portálu je ur?ená pre podporu rozvoja informa?ných technológií pri vzdelávaní a pomoci získa? prístup k zaujímavým kurzom a materiálom. Priamo v rámci tohto portálu máte po registrácií možnos? bezplatného absolvovania vybraných vzdelávacích modulov formou e-learningu. V prípade vzdelávacích inštitúcií je tu tiež možnos? prida? si vlastné e-learningové kurzy.

ESF logo
Projekt je spolufinancovaný európskou úniou
Niektoré e-learningové kurzy na tejto stránke sú vytvorené v rámci projektov podporených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
NOVINKY

22.6.2009
Seminár o využití e-learningu vo vyu?ovacom procese

22.6.2009
Cenník za kurzy

3.2.2009
Kurzy pre mami?ky v Bratislave

31.5.2008
Bezplatné kurzy pre stredoškolských u?ite?ov

6.2.2008
Nové e-learningové kurzy pre študentov

©2007, e-vzdelavanie.sk - Všetky práva vyhradené. E-mail: info@e-vzdelavanie.sk Design by: orflex.sk, Coded by: binary.sk